Klakkeloos overgenomen en helaas nog gedeeltelijk in het Engels.

En let wel: het gaat hier om vermoedens. De officiële diagnose 'Syndroom van Asperger' bestond natuurlijk niet vóórdat dr. Hans Asperger leefde!

 

Wetenschap

Albert Einstein leverde de relativiteitstheorie en kreeg een Nobelprijs voor zijn werk op het gebied van het fotoelektrisch effect. Kenmerken die zouden kunnen aangeven dat hij een Asperger was: Einstein kon niet vloeiend praten tot zijn negende (Botham, 2006, p. 16), vertraagde spraakontwikkeling zijn normaal voor kinderen met hoog-functionerend autisme. Zijn ouders vermoeden dat hij geestelijk achtergebleven was (Botham, 2006, p. 16).

Het komt vaak voor dat van kinderen met autisme wordt gedacht dat ze geestelijk achtergebleven zijn of gedragsstoornissen hebben. Bij de ceremonie toen Einstein de Amerikaanse identiteit kreeg, kwam hij opdagen zonder sokken (Botham, 2006, p. 16). Kinderen en volwassenen met autisme en het syndroom van Asperger hebben vaak eigenaardig gedrag, of zijn extreem gevoelig voor texturen (Atwood, 2006, p. 3), en krijgen vaak hoge scores bij tests die abnormaliteit meten, omdat ze vreemd gedrag vertonen, en vaak verloren lijken in hun eigen kleine wereld (Fattig, 2007). Vaak hebben kinderen met Asperger moeite met het vinden van sokken die 'goed' voelen, of met een lijn bij de teen die hun niet irriteerd.

Isaac Newton ging van school als een tiener (Botham, 2006, p. 15). Een persoon met Asperger kan moeite hebben met het accepteren van regels op school die niet logisch lijken, of te maken hebben met een bepaald principe, wat kan leiden tot een conflict met leraren of de autoriteiten (Attwood, 2006, p. 11).

Benjamin Franklin wordt beschouwd als een van de belangrijkste stichters van zijn land. Hij was een theoreticus, auteur, politicus, wetenschapper, activist en diplomaat. Zijn wetenschappelijke bijdragen houden onder andere natuurkunde, de ontdekking van elektriciteit, en theorieën aangaande elektriciteit (Wikipedia, 2007). Hij was ook het eerste hoofd van het postkantoor, wat de mogelijke behoefte aan strikte leiding met sorteerneigingen. "Benjamins Franklin's vrienden gaven hem niet de opdracht om de onafhankelijkheidsverklaring te schrijven, omdat ze bang waren dat hij er een grap in zou verbergen" (Botham, 2006, pp. 17-18). Een extreme of andere vorm van humor is kenmerkend voor asperger's.

Politiek

Napoleon Bonaparte was volgens bronnen bang van katten, hield van wiskundigen of natuurkundigen, en weerde sociologen uit zijn vriendenkring. Hij dacht dat ze lastposten waren. Hij liet ook zijn bedienden zijn schoenen inlopen, voordat hij ze gebruikte (Botham, 2006, p. 17). Napoleon heeft mogelijk een sociaal gebrek gehad, omdat hij anderen imiteerde met intelect en persoonlijkheden. Het is mogelijk dat hij een preoccupatie had met ongegronde angsten, samen met hypersensiviteit voor texturen op zijn voeten.

George Washington was de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika. Trekjes van autisme: George Washington had wietplanten in zijn eigen tuin (Botham, 2006, p. 2). Veel volwassenen zonder of met een verkeerde diagnose met Asperger of met ADD maken zelf medicijnen om "hun rusteloze hersenen en lichamen rust te geven" (Richardson, 1998, p. 1). Hij was extreem bang om levend begraven te worden, om dat te voorkomen verordonneerde hij dat hij "drie dagen moest liggen, om zeker te zijn dat hij dood was" (Botham, 2006, p. 2). Vreemde angsten en vasthouden aan onnodige regels of rituelen zijn geen uitzondering bij mensen met Asperger of autisme. Mensen met Asperger zien en denken anders over de wereld dan anderen (Attwood, 2006, p. 2). George Washington zou geld hebben moeten lenen om zijn eigen inauguratieplechtigheid bij te kunnen wonen (Botham, 2006, p. 2). Moeilijkheden met geldzaken en impulsief weggeven van eigen bezit zijn typisch voor Aspergers (Fattig, 2007).

John Quincy Adams, ook een president van de Verenigde Staten, hield een alligator als huisdier is de East Room van het Witte Huis (Botham, 2006, p. 3). Opnieuw is ongewoon gewoon voor Aspergers (Fattig, 2007). Adams nam zijn "laatste naakte duik in de Potomac op zijn 79e" (Botham, 2006, p. 2). Geen verdere beschrijving nodig...

Andrew Jackson bleef geloven dat de wereld plat was (Botham, 2006, p. 3), wat een indicatie is voor rigide denken, zonder andermans perspectief te zien. (Attwood, 2006, p. 2).

Andrew Johnson leerde zichzelf zijn eigen kleren maken (Botham, 2006, p. 3). Kleermaken is mogelijk een middel voor hem geweest om het "ingewandenverdraaiende gevoel dat gepaard gaat met ADHD en Asperger" (Richardson, 1998). Vaak voelen mensen met Asperger, net als ADHD'ers, zich nerveus of onrustig en bestrijden dat door kauwkom te kauwen, naaien, knakken met knokkels en ander gedrag (Garnet & Attwood, 1995).

Abraham Lincoln had een burn-out, en voor zijn verkiezing tot president in 1860 verloor hij acht andere verkiezingen (Botham, 2006, p. 4). Asperger wordt vaak verward als zijnde een depressie, angstigheid of een burn-out en herhaaldelijk op een ding concentreren kan een indicatie zijn voor de behoefte aan rituelen en routine zelfs als het niet werkt, en rigiditeit (Fattig, 2007). Ook stierf Lincolns moeder na het drinken van melk van de koe van de familie, nadat die giftige paddenstoelen had gegeten. Geen teken van Asperger, maar toch vreemd.

James Gardfield kon met de ene hand Latijn schrijven en met de andere hand Grieks ... tegelijkertijd (Botham, 2006, p. 4). Bewijs van rare kundigheden?

Nadat hij was neergeschoten weigerde Teddy Roosevelt medische hulp, totdat hij klaar was met de toespraak waar hij mee bezig was (Botham, 2006, p. 4). Herhaalde, steriotiep gedrag met dwangmatige trekjes misschien?

William Taft kwam vast te zitten in zijn badkuip op de dag van zijn inhuldiging en moest "door zijn bedienden bevrijd worden" (Botham, 2006, p. 5). Eetstoornissen maken vaak deel uit van Asperger en autisme. Overgevoeligheid voor smaak of de bereidingswijze kan lijden tot verveeld eten, eten als compensatie voor andere dingen, eten voor de gezelligheid of obesitas. "Jammer genoeg beschuldigen zowel professionele artsen als bezorgde familieleden de ouders van een autistisch kind vaak vals van zijn vreemde eetgewoontes. Soms worden bezwaren van de ouders weggewuift en wordt ze verteld dat het voor kinderen normaal is om door stadia van kieskeurigheid en te veel eten te gaan." (Wheeler, 2004, p. 1).

Harry S. Truman's middelste naam bleef een "S", omdat "zijn ouders niet konden kiezen tussen twee verschillende namen die begonnen met een 'S'" (Botham, 2006, p. 6). Alhoewel niet direct gelinkt aan Harry Truman zelf, hebben ouders van kinderen met Asperger ook vaak trekjes ervan. De belangrijkste kenmerken van Asperger houden onder andere gelimiteerde of verminderde mogelijkheid om sociale situaties aan te voelen en te begrijpen, moeilijkheden in het onderhouden van wederkerigheid, en intense of beperkte interesse in een onderwerp (Attwood, 2006, p. 2).

Royalty with Asperger’s Characteristics

Louis IV, who was the kind of France, reportedly had a stomach that was twice the size of a normal stomach, and he only bathed one time a year (Botham, 2006, p. 10).  Hygiene issues and failure to acknowledge or dress in trendy fashions can be notoriously difficult for people with Asperger’s, especially those with extremely high IQ’s and a hyper reactive olfactory response.  Soaps and perfumes can be overwhelming to their olfactory system.

Catherine the Great relaxed by being tickled,” (Botham, 2006, p. 10) which could be a result of the characteristic sensation seeking of light to moderate touch, of those Apies with Hypo reactivity to touch or proprioceptive feedback.

Reportedly, Cleopatra and other female Egyptian rulers wore a fake beard (Botham, 2006, p. 11).  In our brains, neurons are the transmitters for perception, thoughts, feelings, and emotions.  Research has demonstrated “massive neurological effects” hormones can have on females during the different stages of life and maturation (Brizendine, 2006, p. 3).

Females are considered to be superior in empathy skills and males are traditionally found to be superior systematizes.  If a woman with autism is better at systematizing, with extreme attention to detail, and less compelled to demonstrate typically ‘female characteristics’ in relationships (e.g., valuing altruistic, reciprocal relationships, cooperative engagement, strong friendship bonds, nurturing, and smoothing or resisting conflict); but rather favors task specific activities, aggression, solitary activities, or other “male characteristic” behaviors, (Baron-Cohen, 2002, p. 2), she may become ostracized, envied, or socially isolated.  This emotional “maleness” may lead to relational conflicts and a lack of intimate relationships, gender confusion, wanting to dress like the opposite sex, or become the opposite sex. 

Peter the Great reportedly killed his wife’s lover, and then “forced her to keep her lover’s head in a jar of alcohol in her bedroom,” (Botham, 2006, p. 11).  Excessive and unpredictable moods, irrational outbursts, or tantrums are not uncommon in people on the spectrum. 

Wilhem II reportedly had a withered arm, that he often hid by posing with it resting on a sword or holding a glove (Botham, 2006, p. 11).  People with Asperger’s become masters of masking our differences. 

Alexander the Great experienced seizure disorder (Botham, 2006, p. 11).  Seizure disorder is present in a percentage of people with autism.

 

Artists

Leonardo da Vinci took twelve years to paint the Mona Lisa’ lips, and could write with one hand while drawing with the other (Botham, 2006, p. 13).  Perfectionist tendencies, with moderate cross over discrimination deficits, and savant skills?

Vincent van Gogh committed suicide (Botham, 2006, p. 14).  Depression sometimes accompanies people with Asperger’s and in extreme cases can lead to thoughts, talk of, or suicide attempts (Attwood, 2006, p. 15).

Composers/Musicians

Beethoven was such a poor music student, that his music teachers decided he was hopeless as a composer and each time he sat to write music, he reportedly “poured ice water over his head,” (Botham, 2006, p. 30), indicating the potential inability to “show” what he could do and a potential preoccupation of sensory experiences (Attwood, 2006, p. 4), or need for unproductive idiosyncratic routine.

Elvis was a notorious over eater, failed his music class in school, never ever gave an encore, and had ten distinctly different drugs in his body when he died (Botham, 2006, p. 34).  He may have been compulsive with food/sensory perseverations, school failures, rigid need for routine and control, and self-medicating?

 

Philosophy

Jeremy Bentham left his estate to a London Hospital, so long as they allowed his body to continue to preside over board meetings.  “His skeleton was clothed and fitted with a wax mask of his face.  It was present at the meeting for ninety-two years and can still be viewed there,” (Botham, 2006, p. 15).  People with Asperger’s can maintain vivid or complex imaginary worlds, often with imaginary friends (Attwood, 2006, p. 15). 

Socrates committed suicide (Botham, 2006, p. 16), indicating potential depression stemming from difficulties with understanding social conventions, a development of “compensatory thoughts and attitudes for feeling alienated, socially isolated and not understood,” (Attwood, 2006, p. 14).  The suicide rate in people with Asperger’s is higher than that of the neurotypical population.

 

Inventors

Henry Ford reportedly believed history to be bunk, and he firmly believed in reincarnation (Botham, 2006, p. 18).  Concrete thinker without the ability to understand or tolerate another perspective, rigid belief system? 

Bill Gates has long been suspected of demonstrated Aspie traits, and where would we be without his contributions?  His first business, Traff-O-Data, involved the creation of a machine recording the number of cars passing a point on a road (Botham, 2006, p. 18).

 

Actors

Robin Williams was voted least likely to succeed in high school (Botham, 2006, p. 27).  People with Asperger’s are noted to have “an unusual prosody” affecting tone, rhythm, pitch, and speed of speech.  And egocentric preoccupation dominates their thoughts, and they often need more assistance in self-help skills and organization (Attwood, 2006, p. 3).  Kindergarten through 12th grade is particularly difficult for our team, and we often can not “show” who we are or what we can do, until post high school education.

Tom Hanks is reportedly related to Abraham Lincoln (Botham, 2006, p. 22), and genetic ties are strong in our people (see above regarding Abe Lincoln). 

Marilyn Monroe had a history of emotional instability, depression, and suicide.

Clark Gable used to take more than four showers a day (Botham, 2006, p. 26), indicating potential obsessive-compulsive characteristics, frequent in the Aspie population. 

“Every episode of Seinfeld contains a Superman reference somewhere,” (Botham, 2006, p. 40).  I will say no more.

 

Writers

Author, Virginia Woolf, would only write her books when standing (Botham, 2006, p. 59), and she suffered from depression, social isolation, and eccentricities.

Shakespeare reportedly spelled his own name in several different ways (Botham, 2006, p. 60).  Hans Christian Anderson was word blind and he never learned to spell correctly (Botham, 2006, p. 61). Written language difficulties often accompany Asperger’s Syndrome and ADD/ADHD.

Goethe reportedly hated the sound of barking dogs (Botham, 2006, p. 60), which could indicate hyperactivity to sound or noises; and he “could only write if he had an apple rotting in the desk drawer,” (Botham, 2006, p. 60). 

Isaac Asimov has a book included in each Dewey decimal category (Botham, 2006, p. 61), which could indicate compulsivity or perseverative need for control or ritual.

The novel, Gatsby, written by Ernest Vincent Wright, has a word count of fifty thousand with no word containing the letter e (Botham, 2006, p. 60). Phobic?

Charles Dickinson dropped out of school and suffered from insomnia.  He believed that if his bed was facing north, and he was in the center, he might be able to sleep (Botham, 2006, p. 61).  Difficulty falling asleep, staying asleep, nightmares or night terrors, is common in people with Asperger’s.   Creating odd rituals and routines as a coping mechanism is also frequent in our people.

Without Asperger’s, Where would we be?

Many children, who are diagnosed at a very young age with Attention Deficit Disorder (ADD), may in fact have Asperger’s Syndrome (Brunett & Williams, 2005).  Asperger’s Syndrome is typically characterized by average to above average intelligence, poor social communication, poor social skills, lack of eye contact, rigid need for rules and routine, anxiety and/or depression, pedantic speech, sensory processing difficulty, and perseverative thought processes. Persons with high functioning autism or Asperger’s tend to rely heavily on rigid internal rules and struggle with the unwritten social rules of social interaction.  Failure accompanies a student with AS, like a close companion, and we may need much reassurance during stressful periods.

A psychologist, and friend, stated, “You have to remind them that for every criticism, it can take upwards of hundreds of complimentary comments to undo the extreme embarrassment or humiliation,” (Caton, 2007